Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA FRL/7/2017/TLS

08 kwi 2017


Znak sprawy: FRL/7/2017/TLS

                                                                                                                           Lublin, dnia 07.04.2017 roku

 ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Twój lepszy start” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 1 – Aktywizacja zawodowa) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/7/2017/TLS do realizacji zamówienia wybrano:

 


Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 Kryt.3 RAZEM
1 Ośrodek Szkolenia Kierowców eLka Adam Murawski

ul. Staropijarska 6c, 21-400 Łuków

60 30,00 10,00 100

Rozstrzygnięcie_FRL/7/2017/TLS