Rozstrzygnięcie postępowania FRL/7/2016/TS

16 Sie 2016


Znak sprawy: FRL/7/2016/TS                                                                    Lublin, dnia 04 sierpnia 2016 roku

 ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych” informuje, że w ramach postępowania FRL/7/2016/TS nie wpłynęła żadna oferta.