Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA FRL/6/2017/TS

10 kwi 2017


Znak sprawy: FRL/6/2017/TLS                                                                  Lublin, dnia 07 kwietnia 2017 roku

 

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Twój lepszy start” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 1 – Aktywizacja zawodowa) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/6/2017/TLS nie wpłynęła żadna oferta.