Drukuj Drukuj

Rozstrzygnięcie postępowania FRL/5/2017/TLS

20 mar 2017


Znak sprawy: FRL/5/2017/TLS                                                                  Lublin, dnia 20 marca 2017 roku

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Twój lepszy start” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 1 – Aktywizacja zawodowa) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/5/2017/TLS do realizacji zamówienia wybrano:

 

Część I – Chełm

Lp. Wykonawca RAZEM
1 Wioletta Sobipan, Chełm 100,00
2 Beata Świeczak, Chełm 82,23

 

Część II – Lubartów

Lp. Wykonawca RAZEM
1 Magdalena Ciesielska, Dys 100,00
2 PROJECTOR Agnieszka Wójcikowska, Lublin 70,47

 

Część III – Łuków

Lp. Wykonawca RAZEM
1 Pracownia Doradztwa Zawodowego Beata Wróblewska, Parczew 90,00
2 Agnieszka Sawicka, Milanów 82,53

Część IV – Zamość

Lp. Wykonawca RAZEM
1 Justyna Czernij-Jezierska, Tyszowce 100,00
2 Katarzyna Reder, Mircze 92,27

 

Rozstrzygnięcie_postępowania FRL/5/2017/TLS