Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA FRL/4/Pus/2017

21 kwi 2017


Znak sprawy: FRL/4/Pus/2017

Lublin, dnia 21.04.2017 roku

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Pracuję u siebie”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020,
Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9.3 – Rozwój przedsiębiorczości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/4/Pus/2017 do realizacji zamówienia wybrano:

Część I Lublin, Lubartów

L.p. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów
1 Mirosław Szpakowski, Frampol 89,37
2 PCM Zygmunt Klimczuk, Lublin 72,18

 

Część II Łuków

L.p. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów
1 Joanna Baczyńska JB GROUP, Jawczyce 100,00

 

Część III Łuków

L.p. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów
1 Teresa Szot-Gabryś, Siedlce 100,00

 

Część IV Lublin, Lubartów oraz Część V Łuków – nie rozstrzygnięte

 

Rozstrzygnięcie postępowania