Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA FRL/3/W2WA/OWES/2018

09 kwi 2018


Znak sprawy: FRL/3/W2WA/OWES/2018

 

Zamość, dnia 09.04.2018 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/3/W2WA/OWES/2018 do realizacji zamówienia wybrano:

 

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 Kryt. 3 Ocena końcowa
1 Spółdzielnia Socjalna OFKA

ul. Zamkowa 3c

43-400 Cieszyn

70 0 0 70

 

Rozstrzygnięcie_FRL_3_W2WA_OWES_2018