Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA FRL/24/2016/TS

12 sty 2017


Znak sprawy: FRL/24/2016/TS                                                                  Lublin, dnia 12 stycznia 2017 roku

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych” uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/24/2016/TS do realizacji zamówienia wybrano ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów w oparciu o ustalone kryteria:

 

Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów
1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie ul. Królewska 15, 20-109 Lublin 100

 

Rozstrzygnięcie_24