Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA FRL/2/2017/TLS

27 sty 2017


Znak sprawy: FRL/2/2017/TLS

Lublin, dnia 26 stycznia 2017 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Twój lepszy start” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 1 – Aktywizacja zawodowa) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/2/2017/TLS do realizacji zamówienia wybrano:

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 Kryt.3 RAZEM
1 Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Lublinie Oddział w Chełmie, ul. Lwowska 37, 22-100 Chełm
60,00 26,00 10,00 96,00