Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA FRL/2/2017/MnS!

16 maj 2017


Znak sprawy: FRL/2/2017/MnS!                                                                 Lublin, dnia 16 maja 2017 roku

 

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Młodzi na start!” uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/2/2017/MnS!, dotyczącego przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa zawodowego do realizacji zamówienia wybrano:

Część I –Lublin:

Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów
1. Marta Szczodrak, zam. Lublin 93,64

 

Część II –Lubartów:

Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów
1. Magdalena Ciesielska, zam. Dys 100,00

 

Część III –Łuków:

Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów
1. Pracownia doradztwa zawodowego Beata Wróblewska, ul. Witosa 40, 21-200 Parczew 86,88