Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA FRL/2/2017/DDS

28 kwi 2017


Znak sprawy: FRL/2/2017/DDS

Zamość, dnia 28.04.2017 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Droga do sukcesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9.3 –  Rozwój przedsiębiorczości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/2/2017/DDS do realizacji zamówienia wybrano:

Część I

Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów
1 Iwona Jasik, Wola Korybutowa 90,00

 

Część II Tomaszów Lubelski

Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów
1 Marta Fus, Tomaszów Lubelski 90,00

 

Część III Zamość

Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów
1 Agnieszka Olech, Świdnik 100,00
2 Konrad Kuśmierz, Tomaszów Lubelski 85,79

 Rozstrzygnięcie postępowania