Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA FRL/1/WSO2/OWES/2018

04 kwi 2018


Znak sprawy: FRL/1/WSO2/OWES/2018

 

Zamość, dnia 04.04.2018 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/1/WSO2/OWES/2018 do realizacji zamówienia wybrano:

 

Lp. Wykonawca Część I Część II Część III Średnia liczba punktów z oceny końcowej
1 „BROWAR SULEWSKI”

P.W. PRYZMAT Sp. z o.o. sp.k.

ul. Nowa 106A

22-500 Hrubieszów

62,86 pkt 80 pkt 100 pkt 80,95 pkt

 

Rozstrzygnięcie_FRL_1_WSO2_OWES_2018