Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA FRL/19/2016/TS

11 sty 2017


Znak sprawy: FRL/19/2016/TS                                                                  Lublin, dnia 11 stycznia 2017 roku

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych” uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/19/2016/TS do realizacji zamówienia wybrano ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów w oparciu o ustalone kryteria:

 

Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów
1. EDUKACYJNA SZANSA  AZIRO UL. Różowa 16, 10-149 Olsztyn 85,18

 

rostrzygniecie_19