Drukuj Drukuj

Rozstrzygnięcie postępowania FRL/1/2016/TLS

09 wrz 2016


Znak sprawy: FRL/1/2016/TLS                                                                  Lublin, dnia 08 września 2016 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Twój lepszy start” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9. 1 – Aktywizacja zawodowa) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/1/2016/TLS do realizacji zamówienia wybrano:

Rozstrzygnięcie postępowania

Część I – Chełm :

Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów
1. Świeczak Beata 90
2. Justyna Dąbrowska 84,66

 

Część II – Lublin:

Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów
1. Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe MERITUM Kondracka Edyta 100
2. Violetta Dobies 69,67

 

Część III – Łuków:

Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów
1. Witkowski Artur 79
2. Pracownia Doradztwa Zawodowego Beata Wróblewska 77,77

 

Część III – Zamość:

Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów
1. Justyna Czernij-Jezierska 91,34
2. Katarzyna Reder 88,12