Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA-FRL/9/WSO2/OWES/2019  

28 paź 2019


Znak sprawy: FRL/9/WSO2/OWES/2019

 

Zamość, dnia 28.10.2019 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/9/WSO2/OWES/2019 do realizacji zamówienia wybrano:

 

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 Kryt. 3 Ocena końcowa
1 Hotel Kamena Sp. z o.o.

Aleja Armii Krajowej 50

22-100 Chełm

70 5 0 75

Rozstrzygnięcie postępowania_FRL_9_WSO2_OWES_2019