Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA-FRL/9/W2WA/OWES/2020     

23 mar 2020


Znak sprawy: FRL/9/W2WA/OWES/2020

 

Zamość, dnia 23.03.2020 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/9/W2WA/OWES/2020 do realizacji zamówienia wybrano:

 

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 Ocena końcowa
1 Stowarzyszenie Turystyka z Pasją

ul. Infułacka 19/6

22-400 Zamość

80 0 80

Rozstrzygnięcie postępowania FRL_9_W2WA_OWES_2020