Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA-FRL/9/T/SO2/OWES/2019

28 paź 2019


Znak sprawy: FRL/9/T/SO2/OWES/2019

 

Zamość, dnia 28.10.2019 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/9/T/SO2/OWES/2019 do realizacji zamówienia wybrano:

 

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 Kryt. 3 Ocena końcowa
1 Krzysztof Juściński 60 30 10 100

Rozstrzygnięcie postępowania_FRL_9_T_SO2_OWES_2019