Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA FRL/9/2019/ANC

09 kwi 2019


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt  „Aktywni na co dzień” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1  Aktywne włączenie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/9/2019/ANC do realizacji zamówienia wybrano:

Część I: Prowadzenie 48 godzin poradnictwa zawodowego dla 12 osób Wykonawca Wioletta Sobipan

 

Część II: Prowadzenie 48 godzin poradnictwa zawodowego dla 12 osób Wykonawca Agnieszka Siekierska-Misiak

 

Część III: Prowadzenie 48 godzin poradnictwa zawodowego dla 12 osób Wykonawca Wioletta Sobipan

 

Część IV: Prowadzenie 48 godzin poradnictwa zawodowego dla 12 osób Wykonawca Agnieszka Siekierska-Misiak

20190429161333202