Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA-FRL/8/W2WA/OWES/2019   

05 lis 2019


Znak sprawy: FRL/8/W2WA/OWES/2019

 

Zamość, dnia 05.11.2019 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/8/W2WA/OWES/2019 do realizacji zamówienia wybrano:

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 Kryt. 3 Ocena końcowa
1 DINOTOUR Magdalena Chlebna-Kuba

27-423 Bałtów 15

70 10 0 80

Rozstrzygnięcie FRL_8_W2WA_OWES_2019