Drukuj Drukuj

Rozstrzygnięcie postępowania FRL/8/2019/ANC

27 lut 2019


Rozstrzygnięcie postępowania FRL/8/2019/ANC

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt  „Aktywni na co dzień” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1  Aktywne włączenie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/8/2019/ANC do realizacji zamówienia wybrano:

Część I: Hrubieszów, wynajem sali doradczej 78 godzin oraz sali szkoleniowej 6 godzin

Centrum Doradczo Szkoleniowe, ul Lwowska 13R, Chełm 100 pkt.

 

Część II: Chełm, wynajem sali doradczej 72 godzin oraz sali szkoleniowej 6 godzin

Centrum Doradczo Szkoleniowe, ul Lwowska 13R, Chełm 100 pkt.

 

Część III: Lublin, wynajem sali doradczej 72 godzin oraz sali szkoleniowej 6 godzin

Centrum Doradczo Szkoleniowe, ul Lwowska 13R, Chełm  100 pkt.

Rozstrzygnięcie 8.2019.ANC