Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA-FRL/7/ZO/T/W2WA/OWES/2019 

07 maj 2019


Znak sprawy: FRL/7/ZO/T/W2WA/OWES/2019

 

Zamość, dnia 07.05.2019 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/7/ZO/T/W2WA/OWES/2019 do realizacji zamówienia wybrano:

 

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 Kryt.2 RAZEM
1 Maciej Bielawski 60 30 2 92

Rozstrzygnięcie_FRL_7_ZO_T_W2WA_OWES_2019