Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA FRL/6/CAT/OWES/2018

13 lip 2018


 

 

Znak sprawy: FRL/6/CAT/OWES/2018

 

Zamość, dnia 13.07.2018 roku 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/6/CAT/OWES/2018 do realizacji zamówienia wybrano:

 

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 RAZEM
1 Spółdzielnia Socjalna „Dębowy Las”

Wołkowiany 29A

22-114 Żmudź

80 0 80

 

Rozstrzygnięcie_FRL_6_CAT_OWES_2018