Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA -FRL/5/WSO2/OWES/2018

05 lis 2018


Zamość, dnia 05.11.2018 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/5/WSO2/OWES/2018 do realizacji zamówienia wybrano:

 

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 Kryt. 3 Ocena końcowa
1 Wojciech Słotwiński

Hotel Przepióreczka

ul. 1 Maja 6

24-150 Nałęczów

70 10 0 80

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA -FRL5WSO2OWES2018