Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA -FRL/4/ZO/T/W2WA/OWES/2019

29 sty 2019


Znak sprawy: FRL/4/ZO/T/W2WA/OWES/2019

 

Zamość, dnia 29.01.2019 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/4/ZO/T/W2WA/OWES/2019 do realizacji zamówienia wybrano:

 

Część I

 

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 Kryt.2 RAZEM
1 Marek Wysocki

ul. Chwarznieńska 150a/4

81-602 Gdynia

60 0 0 60

 

Część II

 

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 Kryt.2 RAZEM
1 Marta Pluwak

Czerwony Dwór 6

80-383 Gdań

60 0 2 62

FRL 4 ZO T WZWA OWES 2019