Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA -FRL/4/W2WA/OWES/2019

29 sty 2019


Znak sprawy: FRL/4/W2WA/OWES/2019

 

Zamość, dnia 29.01.2019 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/4/W2WA/OWES/2019 do realizacji zamówienia wybrano:

 

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 Kryt. 3 Ocena końcowa
1 Agencja Turystyczno-Artystyczna YOTIME Sp. z o.o.

ul. Jednorożca 3

80-299 Gdańsk

70 0 0 70

FRL 4 W2WA OWES 2019