Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA-FRL/4/T/SO3/OWES/2019 

06 cze 2019


Znak sprawy: FRL/4/T/SO3/OWES/2019

 

Zamość, dnia 06.06.2019 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/4/T/SO3/OWES/2019 do realizacji zamówienia wybrano:

 

Część I

 

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 Kryt.3 RAZEM
1 Kancelaria Adwokacka Katarzyna Heba

 

ul. Słowackiego 40A/15

80-257 Gdańsk

60 10 0 70

 

Część II

 

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 Kryt.3 RAZEM
2 Marek Wysocki 60 30 2 92