Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA FRL/4/T/SO2/OWES/2018

24 sie 2018


Znak sprawy: FRL/4/T/SO2/OWES/2018

 

Zamość, dnia 24.08.2018 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/4/T/SO2/OWES/2018 do realizacji zamówienia wybrano:

 

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 Kryt.2 RAZEM
1 Dariusz Steć 42,86 30 10 82,86

Rozstrzygnięcie_FRL_4_T_SO2_OWES_2018