Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA FRL/4/CAT/OWES/2018

07 cze 2018


Znak sprawy: FRL/4/CAT/OWES/2018

 

Zamość, dnia 07.06.2018 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/4/CAT/OWES/2018 do realizacji zamówienia wybrano:

 

Część I – Hrubieszów

 

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 RAZEM
1 Centrum Integracji Społecznej

Mieniany 91/9

22-500 Hrubieszów

80 0 80

 

Część II – Krasnobród

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 RAZEM
1 Elbest Sp. z o.o. Oddział Krasnobród

ul. Kościuszki 73

22-440 Krasnobród

80 0 80

Rozstrzygnięcie postępowania_FRL_4_CAT_OWES_2018