Drukuj Drukuj

Rozstrzygnięcie postępowania FRL/4/2019/ANC

20 lut 2019


Rozstrzygnięcie postępowania FRL/4/2019/ANC

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt  „Aktywni na co dzień” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1  Aktywne włączenie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/4/2019/ANC do realizacji zamówienia wybrano:

Prowadzenie 26 godzin poradnictwa psychologicznego dla 13 osób w Hrubieszowie

Magdalena Cieślak 100 pkt.

 

Rozstrzygnięcie psych. Hrubieszów