Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA FRL/34/2021

14 kwi 2021


 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt  „Outplacement – to się opłaca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 11.1 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/34/2021. wybrano do realizacji zamówienia na przygotowanie i dostarczenie  posiłków (obiadu i serwisu kawowego) dla  Uczestników/Uczestniczek Projektu w łącznej ilości 960 szt.:

 

Lp.

Wykonawca

Liczba uzyskanych punktów

1.

GRANDE APPTITO

ARRUBA P.W. Piotr Kurlej

Ul. Unii Lubelskiej 10

20-108 Lublin

100,00rozstrzygnięcie 14.04.2021 catering