Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA-FRL/3/WSO3/OWES/2019 

06 cze 2019


Znak sprawy: FRL/3/WSO3/OWES/2019

 

Zamość, dnia 06.06.2019 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/3/WSO3/OWES/2019 do realizacji zamówienia wybrano:

 

 

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 Kryt. 3 Ocena końcowa
1 Przedsiębiorstwo Handlowe „Luzam” Wójtowicz Lucjan

 

Koszary 11

22-400 Zamość

70 10 0 80