Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA-FRL/3/T/SO3/OWES/2019       

24 maj 2019


Znak sprawy: FRL/3/T/SO3/OWES/2019

 

Zamość, dnia 24.05.2019 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/3/T/SO3/OWES/2019 do realizacji zamówienia wybrano:

 

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 Kryt.2 RAZEM
1 „Generator Innowacji” Marcin Giza

Zagłoba 21A/4

24-313 Wilków

60 30 10 100

Rozstrzygnięcie postępowania_FRL_3_T_SO3_OWES_2019