Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA FRL/3/T/SO2/OWES/2018

07 cze 2018


Znak sprawy: FRL/3/T/SO2/OWES/2018

 

Zamość, dnia 07.06.2018 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/3/T/SO2/OWES/2018 do realizacji zamówienia wybrano:

 

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 Kryt. 3 Ocena końcowa
1 Tomasz Kucharski 60,00 30,00 0,00 90,00

 

Rozstrzygnięcie_FRL_3_T_SO2_OWES