Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA- FRL/3/SKB/OWES/2019    

19 mar 2019


Znak sprawy: FRL/3/SKB/OWES/2019

 

Zamość, dnia 19.03.2019 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/3/SKB/OWES/2019 do realizacji zamówienia wybrano:

Rozstrzygnięcie postępowania_FRL_3_SKB_OWES_2019

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 Kryt. 3 RAZEM
1 Przedsiębiorstwo Handlowe „Luzam” Wójtowicz Lucjan

Koszary 11

22-400 Zamość

65,73 10 0 75,73