Drukuj Drukuj

Rozstrzygnięcie postępowania FRL/3/2019/ANC

20 lut 2019


Rozstrzygnięcie postępowania FRL/3/2019/ANC

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, realizująca projekt  „Aktywni na co dzień” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1  Aktywne włączenie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/3/2019/ANC do realizacji zamówienia wybrano:

Część I: Prowadzenie 24 godzin poradnictwa zawodowego dla 6 osób w Lublinie

Aleksandra Gospodarek 100 pkt

Część II: Prowadzenie 24 godzin poradnictwa zawodowego dla 6 osób w Lublinie

Aleksandra Gospodarek 100 pkt

 

Rozstrzygnięcie porad. Lublin