Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA-FRL/26/CAT/OWES/2020 

21 wrz 2020


Znak sprawy: FRL/26/CAT/OWES/2020                                             

                                                                                                                  

Zamość, dnia 21.09.2020 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/26/CAT/OWES/2020 do realizacji zamówienia wybrano:

 

Lp.

Wykonawca

Kryt.1

Kryt.2

RAZEM

1

Koło Gospodyń Wiejskich Mokrelipie

Mokrelipie 34

22-463 Radecznica

80

0

80