Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA-FRL/25/CAT/OWES/2020  

05 mar 2020


Znak sprawy: FRL/25/CAT/OWES/2020

 

Zamość, dnia 05.03.2020 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/25/CAT/OWES/2020 do realizacji zamówienia wybrano:

 

Część I – Zamość

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 RAZEM
1 Cateringowa Spółdzielnia Socjalna „Jagienka”

ul. Lwowska 30/50

22-400 Zamość

80,00 0 80,00

 

Część II – Mieniany

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 RAZEM
1 Centrum Integracji Społecznej w Mienianach

Mieniany 91/9

22-500 Hrubieszów

80 0 80

Rozstrzygnięcie postępowania FRL_25_CAT_OWES_2020