Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA-FRL/24/CAT/OWES/2019   

29 paź 2019


Znak sprawy: FRL/24/CAT/OWES/2019

 

Zamość, dnia 29.10.2019 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/24/CAT/OWES/2019 do realizacji zamówienia wybrano:

 

 

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 RAZEM
1 Spółdzielnia Socjalna „Arka”

ul. Tomaszowska 100

22-672 Susiec

80 0 80

 

Rozstrzygnięcie postępowania_FRL_24_CAT_OWES_019