Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA- FRL/21/SALA/OWES/2019        

12 sie 2019


Znak sprawy: FRL/21/SALA/OWES/2019

 

Zamość, dnia 12.08.2019 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/21/SALA/OWES/2019 do realizacji zamówienia wybrano:

 

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 RAZEM
1 Gmina Izbica

Gminna 4

22-375 Izbica

80 20 100

Rozstrzygnięcie postępowania_FRL_21_SALA_OWES_2019