Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA-FRL/20/CAT/OWES

26 cze 2019


Znak sprawy: FRL/20/CAT/OWES/2019

 

Zamość, dnia 26.06.2019 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/20/CAT/OWES/2019 do realizacji zamówienia wybrano:

 

Część I – Chełm

 

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 RAZEM
1 Spółdzielnia Socjalna „Ambrozja”, ul. I Pułku Szwoleżerów 16, 22-100 Chełm 80,00 0,00 80,00

 

Część II – Jarczów

 

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 RAZEM
1 Centrum Integracji Społecznej w Mienianach, Mieniany 91/9, 22-500 Hrubieszów 80,00 0,00 80,00

 

Część III – Ulhówek

 

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 RAZEM
1 Centrum Integracji Społecznej w Mienianach, Mieniany 91/9, 22-500 Hrubieszów 80,00 0,00 80,00

Rozstrrzygnięcie