ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA-FRL/2/WSO2/OWES/2020    

09 Mar 2020


Znak sprawy: FRL/2/WSO2/OWES/2020

 

Zamość, dnia 09.03.2020 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/2/WSO2/OWES/2020 do realizacji zamówienia wybrano:

 

  • Część I – Powiat Krasnostawski

 

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 Kryt. 3 Ocena końcowa
1 Stowarzyszenie Integracyjne Magnum Bonum

ul. Kwiatowa 2

22-300 Krasnystaw

65,94 15 0 80,94

 

 

  • Część II – Powiat tomaszowski

 

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 Kryt. 3 Ocena końcowa
1 AGRO-BUD Bogdan Kozyra

ul. Długa 28

22-672 Susiec

70 10 0 80

Rozstrzygnięcie


print