Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA-FRL/2/PUSII/2019/K/1   

04 gru 2019


Znak sprawy: FRL/2/PUSII/2019/K/1

                                                                                                                   Zamość, dnia 03.12.2019 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Pracuję u siebie II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś 9 – Rynek pracy, Działanie 9.3 –  Rozwój przedsiębiorczości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/2/PUSII/2019/K/1 do realizacji zamówienia wybrano:

Część I – Lublin

Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów
1 Joanna Peczka,  Lublin. 87,50

 

Część II – Zamość

Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów
1 Marta Fus, Tomaszów Lubelski 73,27

 

Część III – Chełm

Lp. Wykonawca Liczba uzyskanych punktów
1 Brand, Tomasz Dołgań, Olsztyn 78,33

rozstrzygnięcie FRL2PUSII2019K1