Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA- FRL/16/SALA/OWES/2019   

08 kwi 2019


Znak sprawy: FRL/16/SALA/OWES/2019

 

Zamość, dnia 08.04.2019 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/16/SALA/OWES/2019 do realizacji zamówienia wybrano:

 

Część I: Adamów

 

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 RAZEM
1 Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni nr 68a

Jacnia 68a

22-442 Adamów

80 20 100

 

Część II: Hrubieszów

 

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 RAZEM
1 Centrum Integracji Społecznej w Mienianach

Mieniany 91/9

22-500 Hrubieszów

80 20 100

 

Część III: Ulhówek

 

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 RAZEM
1 Gmina Ulhówek

ul. Kościelna 1/1

22-678 Ulhówek

80 20 100

Rozstrzygniecie postępowania_FRL_16_SALA_OWES_2019