Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA- FRL/14/CAT/OWES/2019  

22 mar 2019


Znak sprawy: FRL/14/CAT/OWES/2019

 

Zamość, dnia 22.03.2019 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/14/CAT/OWES/2019 do realizacji zamówienia wybrano:

 

 

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 RAZEM
1 Koło Gospodyń Wiejskich Kreatywni i Aktywni w Kumowie Plebańskim

Kumów Plebański 1

22-122 Leśniowice

80 0 80

Rozstrzygnięcie postępowania_FRL_14_CAT_OWES_2019