Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA- FRL/13/W2WA/OWES/2020       

24 lip 2020


Znak sprawy: FRL/13/W2WA/OWES/2020                                       

  Zamość, dnia 24.07.2020 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/13/W2WA/OWES/2020 do realizacji zamówienia wybrano:

 

Lp.

Wykonawca

Kryt.1

Kryt.2

Ocena końcowa

1

Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego

Hołowno 66

21-222 Podedwórze

80

0

80

Rozstrzygnięcie