Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA-FRL/12/ZO/T/W2WA/OWES/2020 

24 lip 2020


Znak sprawy: FRL/12/ZO/T/W2WA/OWES/2020                                                                                                                                

Zamość, dnia 24.07.2020 roku

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/12/ZO/T/W2WA/OWES/2020 do realizacji zamówienia wybrano:

Lp.

Wykonawca

Kryt.1

Kryt.2

Kryt.2

RAZEM

1

Cezary Nowogrodzki

ul. Zgoda 8

21-500 Biała Podlaska

60

30

10

100

Rozstrzygnięcie