Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA -FRL/12/W2WA/OWES/2020

27 lip 2020


Znak sprawy: FRL/12/W2WA/OWES/2020                                       

                                                                                                                  

Zamość, dnia 27.07.2020 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/12/W2WA/OWES/2020 do realizacji zamówienia wybrano:

Lp.

Wykonawca

Kryt.1

Kryt.2

Ocena końcowa

1

Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA

Rzuchowa 1

33-114 Rzuchowa

80

0

80

Rozstrzygnięcie postępowania