Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA- FRL/12/CAT/OWES/2019

21 sty 2019


Znak sprawy: FRL/12/CAT/OWES/2019

 

Zamość, dnia 21.01.2019 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/12/CAT/OWES/2019 do realizacji zamówienia wybrano:

Część I: Fajsławice

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 RAZEM
1 F.R.B. Renata Pędzisz

Fajsławice 108

21-060 Fajsławice

80 0 80

 

Część II: Hrubieszów

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 RAZEM
1 Firma Handlowo-Usługowa „KOMÓRKA”, Pensjonat&Restauracja „Magistrat” Justyna Tywoniuk

ul. Podzamcze 9

22-500 Hrubieszów

80 0 80

 

Część III: Ruda Huta

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 RAZEM
1 Spółdzielnia Socjalna „Domowe Smaki”

ul. Niepodległości 37

22-110 Ruda Huta

80 0 80

 

Część IV: Susiec

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 RAZEM
1 Spółdzielnia Socjalna „ARKA”

ul. Tomaszowska 100

22-672 Susiec

80 0 80

 

Część V: Werbkowice

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 RAZEM
1 Spółdzielnia Socjalna „Kuźnia Talentów” im. Stanisława Staszica

Mieniany 91/9

22-500 Hrubieszów

80 0 80

 

Część VI: Wojsławice

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 RAZEM
1 Spółdzielnia Socjalna „Dębowy Las”

Wołkowiany 29A

22-114 Żmudź

80 0 80

Rozstrzygniecie_FRL_12_CAT_OWES_2019