Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA-FRL/11/ZO/T/W2WA/OWES/2020 

25 mar 2020


Znak sprawy: FRL/11/ZO/T/W2WA/OWES/2020

 

Zamość, dnia 25.03.2020 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/11/ZO/T/W2WA/OWES/2020 do realizacji zamówienia wybrano:

 

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 Kryt.2 RAZEM
1 Jan Czaja CONSULTING

Janowice 31

33-115 Janowice

60 30 0 90

Rozstrzygnięcie FRL_11_ZO_T_W2WA_OWES_2020