Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA FRL/11/SALA/OWES/2018

01 sie 2018


Znak sprawy: FRL/11/SALA/OWES/2018

 

Zamość, dnia 01.08.2018 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/11/SALA/OWES/2018 do realizacji zamówienia wybrano:

 

Część I – Rudnik

Postępowanie nierozstrzygnięte – brak ofert

 

Część II – Tyszowce

 

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 RAZEM
1 Stowarzyszenie „ARKA – TYSZOWCE”

ul. Kościelna 23

22-630 Tyszowce

80 20 100

Rozstrzygnięcie FRL_11_SALA_OWES_2018