Drukuj Drukuj

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA FRL/11/CAT/OWES/2018

01 sie 2018


Znak sprawy: FRL/11/CAT/OWES/2018

 

Zamość, dnia 01.08.2018 roku

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny będąca realizatorem projektu „Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uprzejmie informuje, że w ramach postępowania FRL/11/CAT/OWES/2018 do realizacji zamówienia wybrano:

 

Część I – Rudnik

 

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 RAZEM
1 Spółdzielnia Socjalna „Własne Kąty”

ul. Marszałka Piłsudskiego 66A

22-300 Krasnystaw

80 0 80

 

Część II – Tyszowce

Lp. Wykonawca Kryt.1 Kryt.2 RAZEM
1 Centrum Integracji Społecznej w Mienianach Mieniany 91/9

22-500 Hrubieszów

80 0 80

Rozstrzygnięcie FRL_11_CAT_OWES_2018